Celebransi

ks. dr Julian Nastałek (święc. 2007), wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy oraz w Postulacie OO. Redemptorystów w Bardzie; kieruje Duszpasterstwem Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej od stycznia 2015 r.

ks. prof. PWT dr hab. Dominik Ostrowski (święc. 2001); konsultor Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski; wykładowca liturgiki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy; kanonik honorowy Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

ks. dr Zbigniew Chromy (święc. 2004), założyciel i pierwszy moderator Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej; proboszcz Parafii pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu; wykładowca teologii fundamentalnej i religiologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy; cenzor diecezjalny; kanonik honorowy kapituły kolegiackiej w Wałbrzychu.

ks. mgr Jarosław Buczyński (święc. 2019), wikariusz Parafii pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu.

© 2020 Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Theme by Anders Norén